நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

13-02-2018 (Thamil Sevai-997)

13-02-2018 (Thamil Sevai-997)

Hits: 11

2 Responses to 13-02-2018 (Thamil Sevai-997)

  • நன்றிகள் நண்பர் வேல்முருகன் அவர்களுக்கு.

  • நற்றிணையின் 1000-வது நாளுக்கு 3 நாட்களே உள்ளன. நற்றிணைக்கு வாழ்த்துக்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 136,841
  • 42,576
நேயர் கருத்து