நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

02-03-2018 (Thamil Sevai-1014)

02-03-2018 (Thamil Sevai-1014)

[democracy id=”8″]

Hits: 50

2 Responses to 02-03-2018 (Thamil Sevai-1014)

  • நன்றிகள்

  • 02-03-2018 இன்று வழங்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் யாவும் அருமை….நன்றியும் மகிழ்வும்👍👍👍👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 136,840
  • 42,575
நேயர் கருத்து