நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

02-05-2018 (Thamil Sevai-1075)

3 Responses to 02-05-2018 (Thamil Sevai-1075)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 131,734
  • 40,135
நேயர் கருத்து