* தினசரிச் செய்திகள் * ஒருநிமிட யோசனை * சமையல் சமையல் * தினம் ஒரு துளி * பாட்டோடுதான் நான் பேசுவேன் * ஹாரிபாட்டர் தொடர் * அறிவோம் அஞ்சல்தலை * சிலப்பதிகார விருந்து * சசிமாமாவும் அப்புவும் *வாட்ஸப் வழி பட்டிமன்றம் * சிறப்பு நாடகங்கள் -போன்ற ஒலித் தொகுப்புகளைச் செவிமடுக்க www.natrinai.org என்ற இந்த இணைய தளத்திற்கு வருகை தாருங்கள்

Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

JULY-2018

Last Month  JULY-2018 Next Month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
1135
2
1136
3
1137
4
1138
5
1139
6
1140
7
1141
8
1142
9
1143
10
1144
11
1145
12
1146
13
1147
14
1148
15
1149
16
1150
17
1151
18
1152
19
1153
20
1154
21
1155
22
1156
23
1157
24
1158
25
1159
26
1160
27
1161
28
1162
29
1163
30
1164
31
1165

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ஒலிபரப்பு
  • 127,390
  • 38,096
நேயர் கருத்து