நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

1257-Tamil Sevai

Hits: 22

2 Responses to 1257-Tamil Sevai

 • Sir,
  I am subramanikavitha so many whatsapp groups members asking about medical audio from madam Alamelu.
  Please Alamelu madam please give ur audio.
  So many people ur fans but our all workers not able give comments in website. Please give ur audio
  Thx
  Urs P. Subramanikavitha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • 181,389
 • 61,915
நேயர் கருத்து