நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

1297-Tamil Sevai

Hits: 19

One Response to 1297-Tamil Sevai

  • Dear sir,
    I am subramanikavitha your program all are nice but only one problem keerthana audio only because now all are try growth tamil language but that audio mostly given for english proverbs. In tamil language so many old proverbs there. why not use that? Please try it for tamil proverbs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 181,389
  • 61,915
நேயர் கருத்து