நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

1389-Tamil Sevai

  • தகவல் துளி – திருமதி தேன்மொழி முத்துக்குமரசாமி
  • கவிதை – மணக்கால் அய்யம்பேட்டை தி.நாராயணதாஸ்
  • தினம் ஒரு நேயர் – சென்னை மயிலை பட்டாபி

Hits: 17

  • 174,130
  • 58,982
நேயர் கருத்து