நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

Calendar

Calendar-Satarday

நற்றிணை பதிவுகள் – SAT

Last Month  DEC-2018 Next Month
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
30
1316
31
1317


 1
1287
2
1288
3
1289
4
1290
5
1291
6
1292
7
1293
8
1294
9
1205
10
1296
11
1297
12
1298
13
1299
14
1300
15
1301
16
1302
17
1303
18
1304
19
1305
20
1306
21
1307
22
1308
23
1309
24
1310
25
1311
26
1312
27
1313
28
1314
29
1315

 

Hits: 1

  • 156,519
  • 51,616