நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

நற்றிணை செய்திகள்

1 2 3 5

1353-Tamil Sevai

நற்றிணையின் “ஆராய்ச்சிமணி”-யில் கோபம் தொடர்பான நேயர்களின் பங்களிப்புகள்:-

Hits: 29

1344-Tamil Sevai


நற்றிணை வானொலி மற்றும் ஆரூர் கலைக்கூடம் இணைந்து வழங்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சி

Hits: 12

1306-Tamil Sevai

27.11.2018-ல் இந்தியா வெளியிட்ட அஞ்சல்தலை

24.10.1971-ல் பாகிஸ்தான் வெளியிட்ட அஞ்சல்தலை

 

Hits: 43

1 2 3 5
  • 174,125
  • 58,980
நேயர் கருத்து