நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

21-12-2017 (943-வது தமிழ்ச்சேவை)

21-12-2017 (943-வது தமிழ்ச்சேவை)

Hits: 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 234,489
  • 81,500
  • 4
நேயர் கருத்து