நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

14-01-2018 (967-வது தமிழ்ச்சேவை)

இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்

14-01-2018 (967-வது தமிழ்ச்சேவை)

Hits: 136

One Response to 14-01-2018 (967-வது தமிழ்ச்சேவை)

  • Wish you all Happy pongal!!

    Poem welcoming Thai magal by Sisters Subhiksharatna & Anukeerthana, awesome..congratulations to these sisters!!

    Poem of pongal vizha by sister Josephine..awesome too!!!..congratulation to this sister!!

    Known the Japanese business culture through nitham oru muthu presented by our CEO..great work by all Natrinai team.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 234,486
  • 81,499
  • 4
நேயர் கருத்து