நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

15-01-2018 (968-வது தமிழ்ச்சேவை)

15-01-2018 (968-வது தமிழ்ச்சேவை)

Hits: 73

One Response to 15-01-2018 (968-வது தமிழ்ச்சேவை)

  • History of Pongal presented by Sister Josephine..awesome, hats off to her.!!

    Made me so impressive because she is a christian but read and well known about Hindu tradition & culture, also known some historical events..it’s simply superb..it is an evident shows that she is keen to know the historical events and prepared herself to grow further!! Congratulations Sister Josephine!!

    Communication breakdown-many of us we do face this day to life but knew it’s been started during purana period “through Nandi & Sivaperuman” story…so we all must improve our communication skill…proper communication could erase mistakes…we must take oath to improve our communication during this auspicious day of Pongal (pongal & maattu pongal),Thiruvalluvar day & army day (where communication palys an important role)!!

    Goood to heard what is veedu through our chella kural Ms.Anukeerthana, karkandu pongal by Mdm. Alamelu, pugai oru pagai by our CEO!!..Happy maattu pongal, Thiruvalluvar day & Army day to all Natrinai team!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 234,480
  • 81,498
  • 4
நேயர் கருத்து