நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

07-03-2018 (Thamil Sevai-1019)

07-03-2018 (Thamil Sevai-1019)

[democracy id=”13″]

Hits: 74

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 234,489
  • 81,500
  • 4
நேயர் கருத்து