நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

1360-Tamil Sevai


நற்றிணை வானொலியில் ஆரூர் கலைக்கூடம் வழங்கிய நிகழ்ச்சி

Hits: 86

2 Responses to 1360-Tamil Sevai

  • வணக்கம் ஐயா
    இரண்டு மூன்று நாட்களாக வரலாற்றுப் பதிவு வரவில்லையே

    • சுட்டிக் காட்டியமைக்கு நன்றி. அனைத்துப் பதிவுகளும் நாளை இடம்பெறும்.

Leave a Reply to natrinai Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • 234,495
  • 81,501
  • 4
நேயர் கருத்து