நற்றிணை வானொலியில் தினமும் காலை மற்றும் மாலையில் 6 முதல் 7 மணிவரை-பக்திப் பாடல்கள் • 7 முதல் 8 மணிவரை-சாரல் • 8 முதல் 6 மணிவரை-இசையருவி -ஒலித்துக் கொண்டிருக்கிறது.
Natrinai Trust Reg No.91/IV/2016

animated-butterfly-image-0079

animated-butterfly-image-0030

animated-butterfly-image-0030

natrinai

NTR-Draw-004

NTR-Draw-004
A. ராசாத்தி
வகுப்பு-3,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
பெரியவரிகம்,
திருப்பத்தூர்

Hits: 0

1838Jun03

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார் -குறள் 3

Hits: 10

1837Jun02

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின் -குறள் 2

Hits: 40

NTR-DRAW-003

NTR-Draw-003
S. இந்துமதி,
வகுப்பு-5,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
பெரியவரிகம்,திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.

Hits: 1

NTR-Draw-002

NTR-Draw-002
A. சதீஸ்
வகுப்பு-5,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
பெரியவரிகம்,
திருப்பத்தூர்.

Hits: 0

NTR-DRAW-001

NTR-Draw-001
I. நித்திஷ்குமார்,
வகுப்பு-5,
ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளி,
பெரியவரிகம், திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.

Hits: 2

1836Jun01

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு -குறள் 1

Hits: 40

  • 234,490
  • 81,500
  • 4
நேயர் கருத்து