நற்றிணை நாடகங்கள்

நாட்டுக்காக ஒரு திருவிழா

எங்க ஊர்ப் பொங்கல்

நல்லது சொன்னா கேட்டுக்கணும்

பாதுகாப்பான காதல்

உலகம் ஆயிரம் சொல்லட்டுமே

பாதை மாறிய பயணம்

சோளப்பனியாரமும் காரச்சட்னியும்

 

 

Hits: 31